Kulturallians Mariestad

Vi är en oberoende ideell förening som genom samverkan och samarbete vill ge kulturengagerade bättre förutsättningar och lyfta fram kulturens betydelse. Detta ska främst ske genom att skapa platser för gränsöverskridande möten och därmed inspirera till kunskaps- och erfarenhetsutbyten, till information, till nytänk samt nya satsningar och gemenskap.

Nominera till kommunens kulturstipendier
Mariestads kommuns kulturstipendium delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamheter som stärker kommunens kulturliv inom. Skicka in din nominering senast den 28 mars. Läs mer om kulturstipendierna och nominering på kommunens hemsida.

Nyhetsbrev till medlemmar
I februari månads nyhetsbrev berättar vi om det kommande årsmötet, den kommande kulturdagen samt gör en resumé av förra året. Läs nyhetsbrevet genom att klicka på rubriken.

Kulturdag
Den 20 april arrangerar vi den årliga Kulturdagen, som den här gången hålls på Rotundan. Skriv upp datumet redan nu!

Kulturallians Mariestads konceptidé om Kulturbron – den ombyggda brandstationen
Vill du vara med och utveckla idén? Vi söker engagerade medlemmar som vill vara med i en utvecklingsgrupp. Hör bara av dig till styrelsen!

Har du tankar om kulturutvecklingen i vår kommun? Hör då gärna av dig till oss i styrelsen. Kulturallians Mariestad vill vara ett forum för samarbete med och mellan föreningar som arbetar med t.ex. kulturarv och/eller samlar kulturaktiva. Kulturalliansen välkomnar även enskilda kulturaktiva inom bl.a. konst, musik, scenkonst, litteratur, dans, film, foto, mode, design och arkitektur. Med det yttersta syftet att bidra till samhällets utveckling. Det är bara tillsammans vi kan visa på mångfalden och vara tillräckligt starka!