Söka bidrag

Det finns olika möjligheter för kulturorganisationer och enskilda kulturutövare att söka bidrag till sin verksamhet:

Ansökan till kommunen och prioriteringskriterier

Samarbetsavtalet med Mariestads kommun reglerar att Kulturallians Mariestad ska prioritera inkomna ansökningar. Därför har vi tagit fram ett dokument som beskriver det arbetet.

Läs mer om ansökan och kriterier i dokumentet (PDF)

Den som vill ansöka skickar in sina ansökan till kommunen. Ansökan gäller i första hand bidrag för verksamheter/aktiviteter nästkommande år, men kan även gälla mindre belopp för verksamheter innevarande år. En förutsättning är att grundläggande bedömningskriterier uppfylls.

Kulturalliansen diskuterar och prioriterar medlemmars ansökningar och lämnar över en prioriterad lista till kommunen. För att ansökan ska kunna behandlas enligt samarbetsavtalet behöver den ha inkommit senast den 31 mars.

Kommunen har särskilda medel avsatta för hembygds- och bygdegårdsföreningar. Ansökan skickas direkt till Mariestads kommun, Kultur & Fritid. Kontakta kultur- & fritidschefen för mer information.

Du kan också ansöka om så kallat ”Tillfälligt arrangemangsbidrag” – vilket du kan läsa mer om på kommunens hemsida.

Adress kommunen: Mariestads kommun, 54286 Mariestad / info@mariestad.se

Adress Kulturalliansen: Kulturallians Mariestad, c/o L Robertsson, Sundsmarken Isakstorp 5, 54292 Mariestad / info@kulturalliansen.se