Publicerad den

Välkommen till Kulturpolitiskt samtal!

Den 18 augusti klockan 18.30 välkomnar vi företrädare från alla politiska partier i kommunfullmäktige till ett kulturpolitiskt samtal på Mariestads teater. Genom samtalet vill vi lyfta kulturen som valfråga:  Hur upplever ni kulturlivet i Mariestad idag? Vilka konkreta åtgärder vill ni vidta för att utveckla kulturlivet i Mariestad under nästa mandatperiod?

Alla är varmt välkomna att komma och lyssna och ställa frågor. Samtalet kommer även att livesändas. Här kan du läsa hela inbjudan till politikerna.

Publicerad den

Kulturcafé 21/4 — välkommen!

21 april 18.00 träffas vi i Bror Kronstrandsrummet på Biblioteket i Mariestad

Västergötlands spelmansförbund är inbjudna för att prata om hur de jobbar mot barn och ungdomar. De har genom ett aktivt arbete skapat en förening där återväxten är hög och hittat ett generationsöverskridande sätt att verka.

Vi kommer även samtala i smågrupper om behovet av återväxt och hjälpas åt att hitta lösningar för att nå ut bredare där behovet finns. 

Anders Johansson finns på plats för att svara på frågor om ”Kulturbron”. 

OBS! Anmäl er senast 19 april till info@kulturalliansen.se 

Vi bjuder på fika och ser fram emot en trevlig och inspirerande kväll. 

Välkomna hälsar Kulturallians Mariestad

Publicerad den

Dags för Kulturcafé 18/11 2021 – Inbjudan

Inbjudan till Kulturcafé!

När?   18 november kl 1800 (- ca 2100). Var?    Elvärket,   Förrådsgatan 6, Mariestad 

Anmäl deltagande senast 2021-11-14 till info@kulturalliansen.se eller per telefon till  0703125806 (Anders Johansson)

Äntligen kan vi åter igen ordna ett forum för ömsesidig information och diskussion om kulturfrågor i Mariestad! Äntligen kan vi bjuda in till ett fysiskt Kulturcafé!

Program

18/11 kl 1800 samlar vi ihop oss på Elvärket fritidsgård & ungdomskulturhus, plockar åt oss kvällsfika och presenterar oss kort.

Därefter inleder vi med ett spännande exempel på just ungdomskultur – Siros Vaziri tar oss med på en musikalisk resa, med efterföljande frågestund. Siros är professionell trummis, utbildare och YouTuber – verksam i Mariestad med världen som arbetsfält!

I nästa steg får vi veta hur det går med uppbyggnaden av Mariestads Kulturskola. Kulturskolechefen själv beskriver resan – möjligheter och utmaningar.

Givetvis hör vi oss sedan för om läget ute hos Kulturalliansens medlemmar.

För att i nästa steg informera kort om hur Kulturalliansens styrelse arbetat under tiden vi varit ”pandemiserade”.

Slutligen diskuterar vi tillsammans under rubriken ”Vad är bra och vad saknas gällande kulturutvecklingen i kommunen?” Inte minst med tanke på att 2022 är ett valår.

Efter en kortare summering kikar vi snabbt på tankar för nästa år och sedan kan var och en gå hem igen – förhoppningsvis med en del nya tankar i huvudet.

Välkomna!

Styrelsen för Kulturallians Mariestad     

Publicerad den

Verksamhetsplan 2021

Den pågående pandemin har i hög grad förändrat och försvårat verksamheten för KAM, liksom för all annan kulturell verksamhet, under året 2020 och fortsatt år 2021. Det är med ett stort mått av osäkerhet som vi formulerar en verksamhetsplan för 2021.

Hemsidan skall under året utvecklas ytterligare för att bli en självklar informations- och kommunikationskanal för medlemmar och andra kulturengagerade.

Fokus ligger på att efterhand under året genomföra kulturcaféer som fysiska möten.

Utöver detta ska arbetet inriktas på att:

  • Genom aktiva åtgärder öka antalet medlemmar.
  • Skapa god kontakt och dialog med medlemmar, såväl föreningar som enskilda.
  • Fortsatt utveckla dialogen med kommunen (såväl tjänstemän som politiker), enligt samarbetsavtalet.
  • Utöka nätverk, såväl lokalt som regionalt.
  • Planera för genomförande av kulturdag, sannolikt våren 2022.

Mariestad 210417

Jörgen Persson, Ordförande