Dokument

Här presenterar vi efter hand olika formella dokument som hör till, eller berör föreningen.

Stadgar

Läs Kulturalliansens uppdaterade stadgar HÄR.

Samarbetsavtal

Läs Samarbetsavtalet mellan Mariestads kommun och Kulturallians Mariestad HÄR.

Kommunens kulturplan

Mariestads kommun har nu (februari 2021)antagit ett nytt Kulturpolitiskt program, vilket återfinns HÄR.

Därmed har de tidigare dokumenten Kulturplan 2015-2022 och den särskilda Barn- & Ungdomskulturplan 2015-2022 upphört som styrdokument.

KAM:s remissvar gällande det nya programmet kan du läsa HÄR.

KAM har även svarat på kommunens remiss angående Strategi för Agenda 2030. Läs mer HÄR.

Andra kulturdokument

I Västra Götalandsregionen (i vilken Mariestad ju ingår) har kulturfrågor en given plats. Det kan vara intressant att sätta kommunens kulturarbete i en större kontext. Här hittar du en kortversion av VGR:s Kulturstrategi 2020-2023.

Det kompletta dokumentet kan hämtas på VGR:s hemsida.

Staten har tagit fram ett dokument gällande konstnärers villkor, vilket kan vara av intresse att studera då det visar på den övergripande nationella synen på konst. Dokumentet ”Politik för konstnärers villkor  2020/21:109” är på över 80 sidor, men med litet tid går det att skumma igenom det tämligen enkelt för att hitta godbitarna. Lär mer HÄR.

Organisationen ”Ideell kulturallians” samlar kulturorganisationer nationellt och lokalt. En samlad röst för den ideella kultursektorn med utgångspunkten att alla, små som stora organisationer, över generationsgränser och etniciteter skall kunna göra sina röster hörda. Organisationens mål är att det bildas regionala ideella kulturallianser i varje län/region i landet. HÄR kommer du till deras hemsida (www.ideellkultur.se) för att lära mera.

Protokoll

Årsmötesprotokoll 2023-03-30

Årsmötesprotokoll 2022-03-17

Årsmötesprotokoll 2021-03-23

Årsmötesprotokoll 2020-03-16