Publicerad den

Kulturens kapillärer – Nyorientering. Sök projektstöd!   

Ideell kultursektor står inför flera utmaningar: stramare kulturbudget, lågkonjunktur och återstart av verksamheten efter pandemin. Med Kulturens kapillärer – Nyorientering, kan det ideella kulturlivet stärkas över hela landet, bland annat genom en öppen utlysning av projektstöd.   

En möjlighet för lokala ideella kulturföreningar att söka projektstöd utifrån verksamhetens behov, utveckla metoder för en nyorientering i det postpandemiska landskapet och på så sätt stärka det ideella engagemanget över hela landet. Satsningen bygger på erfarenheter från ”Kulturens kapillärer”, ett projekt under corona-pandemin med syfte att stötta ideellt kulturliv.  

Ansökningsformuläret öppnar den 8 februari 2023 på vår hemsida (www.ideellkultur.se), men självklart kan ni börja förbereda er redan nu! Vi kommer bland annat fråga efter en beskrivning av projektet i stort, varför ni tycker att ert projekt är viktigt, vilken målgrupp ni har, hur mycket pengar ni ansöker om och vad stödet ska användas till.

OBS att din förening ska vara medlem av en större organisation. Här ser du medlemsorganisationerna.