Publicerad den

Kulturens kapillärer – Nyorientering. Sök projektstöd!   

Ideell kultursektor står inför flera utmaningar: stramare kulturbudget, lågkonjunktur och återstart av verksamheten efter pandemin. Med Kulturens kapillärer – Nyorientering, kan det ideella kulturlivet stärkas över hela landet, bland annat genom en öppen utlysning av projektstöd.   

En möjlighet för lokala ideella kulturföreningar att söka projektstöd utifrån verksamhetens behov, utveckla metoder för en nyorientering i det postpandemiska landskapet och på så sätt stärka det ideella engagemanget över hela landet. Satsningen bygger på erfarenheter från ”Kulturens kapillärer”, ett projekt under corona-pandemin med syfte att stötta ideellt kulturliv.  

Ansökningsformuläret öppnar den 8 februari 2023 på vår hemsida (www.ideellkultur.se), men självklart kan ni börja förbereda er redan nu! Vi kommer bland annat fråga efter en beskrivning av projektet i stort, varför ni tycker att ert projekt är viktigt, vilken målgrupp ni har, hur mycket pengar ni ansöker om och vad stödet ska användas till.

OBS att din förening ska vara medlem av en större organisation. Här ser du medlemsorganisationerna.

Publicerad den

En ny vision – Mariestad 2040

Politikens ambitioner att fortsatt utveckla Mariestad ska nu uppdateras. En framåtsiktande ny vision ska arbetas fram. Det är givetvis Kulturalliansens förhoppning att även kulturen i ett brett perspektiv ska finnas med som en viktig del i den samhällsutvecklingen. Och i ambitionen att fortsätta utveckla hamnområdet finns naturligtvis KAM:s önskemål att omvandla nuvarande brandstation till ett kulturcentrum. Läs mer om ambitionen – Mariestad vision 2040 HÄR.

Publicerad den

Nytt digitaliseringsstöd ska stötta föreningslivet och öka tillgången till kultur

En livesänd konsert på bygdegården eller en bättre webbplats för det lokala fotbollslaget, möjligheterna med det nya digitaliseringsstödet är stora och omfattar allt från fiberanslutning till nya projektorer i samlingslokalen.

Västra Götalandsregionen kulturnämnd har nu 4,8 miljoner att fördela på digitalisering av mötes- och samlingslokaler. Där ingår bland annat möjligheten att ansluta sig till fibernät. Den andra delen omfattar övriga digitaliseringsbehov. Stödet är avsett för hela civilsamhället.

– Målet är att främja nya lösningar, arbetssätt och format inom förenings- och kulturlivet. Ett starkt kulturliv och möjligheter till bildning bidrar till att stärka delaktigheten och tilliten i samhället, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

Läs mer HÄR.

Publicerad den

Experimentellt byggande & Social hållbarhet!

Föreläsning MÅNDAG 17/10 kl.17:00

Trädgårdsskolans aula, Magasingatan 4 i Mariestad. Tre trappor upp.

Om möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap. Lyssna på en föreläsning om hur man genom innovation och utveckling tagit fram nya metoder och lösningar för social hållbarhet, återbruk, demokrati, landsbygdsutveckling och experimentellt byggande. Kan detta vara något för Mariestad?

Anmäl dig här!

Egnahemsfabriken Tjörn samarbetar med flera akademiska institutioner, bland annat Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och Gothenburg Research Institute på Göteborgs Universitet. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggmetoder användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt såsom aktionsforskning och verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

VARMT VÄLKOMNA måndag 17/10 kl.17:00 – arrangemanget är en del av HÅLLBARHETSFESTIVALEN I VÄSTRA GÖTALAND och sker i samarbete mellan Medborgarskolan, Dacapo Mariestad, Viable Cities, Mariestads kommun samt Biosfärskontoret för Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Publicerad den

Bidrag till nyskapande evenemang!

Är du en ideell arrangör som vill utveckla formen för dina arrangemang?
Upplever du att det finns behov av nyskapande?

Nu annonserar regionens Förvaltning för Kulturutveckling att du kan söka upp till 20 000 kr för att utveckla ett nytt sätt att arrangera kulturevenemang. Sista ansökningsdag är 1 maj 2022.
De gångna pandemiåren skapade behov av nytänkande för att kulturevenemang skulle kunna genomföras. Med Arrangörsutmaningen hoppas vi kunna bidra till fler innovativa arrangemang, som gör kulturupplevelser möjliga och tillgängliga för fler människor – även när pandemin är över.

Vad kan en innovativ evenemangsform vara?
Det finns många olika sätt att tänka kring utmaningarna. Kanske har du redan en idé som du vill testa? Har du inte det så har vi tagit fram några förslag för att hjälpa dig att komma igång: Småskaligt, digitalt, bättre tillgänglighet, målgruppsanpassat? HÄR läser du mer om denna möjlighet för ideella föreningar.