Publicerad den

Bidrag till nyskapande evenemang!

Är du en ideell arrangör som vill utveckla formen för dina arrangemang?
Upplever du att det finns behov av nyskapande?

Nu annonserar regionens Förvaltning för Kulturutveckling att du kan söka upp till 20 000 kr för att utveckla ett nytt sätt att arrangera kulturevenemang. Sista ansökningsdag är 1 maj 2022.
De gångna pandemiåren skapade behov av nytänkande för att kulturevenemang skulle kunna genomföras. Med Arrangörsutmaningen hoppas vi kunna bidra till fler innovativa arrangemang, som gör kulturupplevelser möjliga och tillgängliga för fler människor – även när pandemin är över.

Vad kan en innovativ evenemangsform vara?
Det finns många olika sätt att tänka kring utmaningarna. Kanske har du redan en idé som du vill testa? Har du inte det så har vi tagit fram några förslag för att hjälpa dig att komma igång: Småskaligt, digitalt, bättre tillgänglighet, målgruppsanpassat? HÄR läser du mer om denna möjlighet för ideella föreningar.