Publicerad den

Nyhetsbrev juli 2023

Hej alla medlemmar i Kulturalliansen!

Hoppas att ni har en fin sommar. Sedan sist har vi i styrelsen träffat Kultur- och fritidsberedningen för att presentera vår verksamhet och samtala om framtiden.

Här kommer lite hållpunkter för sensommaren och hösten:

Kulturcafé på tema ”Vision Kulturstaden Mariestad 2040”

Den 29 augusti kl. 18.30 är ni varmt välkomna till kulturcafé på Rotundan. Temat för kulturcafét är ”Vision Kulturstaden Mariestad 2040” och Per Garenius, stabschef på Mariestads kommun, är på plats.

Alla deltagare bjuds på kaffe och macka.

Kultur- och skördefesten fredag 29 september-söndag 1 oktober
Den 29 september, 30 september och 1 oktober är det dags för årets kultur- och skördefest med utställningar och aktiviteter. Vi bifogar kommunens inbjudan till utställare. För anmälan och frågor, kontakta info@mittmariestad.se.   

Anmäl evenemang till kalendern
Vi har bytt mejladress för att anmäla evenemang till kalendern på Kulturalliansens hemsida. Om du vill anmäla ett evenemang skickar du information om aktiviteten, plats och arrangör/ansvarig till styrelsen@kulturalliansen.se. Skriv gärna ”kalender” i ämnesraden.

Styrelsen önskar er alla en fin sommar!
Marianne, Jennie, Lennart, Kristin och Anja

Publicerad den

Kulturens kapillärer – Nyorientering. Sök projektstöd!   

Ideell kultursektor står inför flera utmaningar: stramare kulturbudget, lågkonjunktur och återstart av verksamheten efter pandemin. Med Kulturens kapillärer – Nyorientering, kan det ideella kulturlivet stärkas över hela landet, bland annat genom en öppen utlysning av projektstöd.   

En möjlighet för lokala ideella kulturföreningar att söka projektstöd utifrån verksamhetens behov, utveckla metoder för en nyorientering i det postpandemiska landskapet och på så sätt stärka det ideella engagemanget över hela landet. Satsningen bygger på erfarenheter från ”Kulturens kapillärer”, ett projekt under corona-pandemin med syfte att stötta ideellt kulturliv.  

Ansökningsformuläret öppnar den 8 februari 2023 på vår hemsida (www.ideellkultur.se), men självklart kan ni börja förbereda er redan nu! Vi kommer bland annat fråga efter en beskrivning av projektet i stort, varför ni tycker att ert projekt är viktigt, vilken målgrupp ni har, hur mycket pengar ni ansöker om och vad stödet ska användas till.

OBS att din förening ska vara medlem av en större organisation. Här ser du medlemsorganisationerna.

Publicerad den

Kulturellt perspektiv – en framgångsfaktor för stadsutveckling

Stadsutveckling består av en mängd olika typer av insatser och ska inte isoleras till enskilda projekt eller insatser. Att det kulturella perspektivet kommer in tidigt i processer och tvärsektoriellt är något som är en tydlig framgångsfaktor.

En otydlig hantering av kulturlivet speglar också samhällets inställning till kultur. 

Kulturen har ett självklart egenvärde och man bör så klart undvika en alltför instrumentell kultursyn, men ibland kanske mätbarhet behövs för att kommunicera hur viktig kulturen faktiskt är. Forskning och erfarenhet visar att kulturen kan stärka folkhälsa, demokratiutveckling och platsattraktivitet, liksom skapa mötesplatser och främja integration, men det är inte första gången som den samhällsekonomiska betydelsen av kulturell verksamhet ändå undervärderas. Kultur skapas av människor, lika mycket som människor och samhällen skapats av kulturuttryck och kulturella innovationer. Här öppnas det upp för viktiga och intressanta frågeställningar. Är kulturen en lyxvara som vi bara har råd med i goda tider? Är en stad en stad utan sitt kulturliv? Vem definierar vad som är samhälls-nödvändig verksamhet, och i vilka situationer denna är nödvändig?

Attraktiva platser / Lokal identitet

Att skapa attraktiva platser blir allt viktigare för en orts överlevnad. Där kan kultur spela en aktiv roll. Under rubriken Attraktiva platser – lokal identitet finns bland annat samlat material som handlar om vad som händer när kultur och näring fogas samman, hur kultur kan uppfattas som utvecklingsfaktor.

https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/process-och-projektstod/kultursakringen/argument/attraktiva-platserlokal-identitet/

Kulturen bidrar till att göra offentliga rum trevliga och bidrar till attraktivitet

Att kultur kan bidra till social utveckling och skapa gemenskap är också en anledning till den tydliga tendensen i regeringens budgetpropositioner under det senaste decenniet – att kulturområdet i allt högre grad samverkar med övriga politikområden. Detta pekar på att kulturen – åtminstone på planeringsstadiet – alltmer är en tvärsektoriell angelägenhet i samhället.

Stadsutveckling är en ständigt pågående process

Själva görandet är den viktigaste delen i denna process. En diskussion kan inte föras framåt utan att saker också händer. Det är genom att göra som man får med sig skeptiker och där idéer prövas, utvecklas och förbättras. Kort och gott är det i själva görandet som den verkliga samverkan sker. Säkerställ att ett kulturellt perspektiv kommer in tidigt i processen. För att ta tillvara potentialen i samverkan kan inte kulturperspektivet reduceras till att enbart handla om utsmyckning.

Läs mer om stadsutveckling i Mälardalsrådets ”exempel Gnesta”.

www.malardalsradet.se/rapporter/stadsutveckling-med-samverkan

På sin hemsida skriver Boverket: ”Politik för gestaltad livsmiljö” (Prop. 2017/18:110) tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande.

www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/gestaltad-livsmiljo

Läs mer om stadsutveckling i samverkan.

www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/process-och-projektstod/kultursakringen/argument/stadsutveckling-med-samverkan

Konst och plats i symbios

Konsten och platsen lever i symbios. Med en intressant placering kan ett verk lyfta och tillföra något till en plats. Med en mindre lyckad placering kan konsten å andra sidan kanske till och med bli ett irritationsobjekt. Det är inte ovanligt att offentliga skulpturer skapar en intensiv debatt då de placeras och det betyder väl att konsten berör?

Varje tid sätter sitt avtryck

Det är en lång tradition att låta konsten ta plats i det offentliga rummet. Äldre verk är ofta minnesmonument över betydande händelser eller personer, inte sällan kungar eller berömda författare, ofta manliga. Varje tid sätter sitt avtryck på miljön. Det som anses naturligt i sin egen tid, kan senare uppfattas som både obegripligt och kanske provocerande. Från 1940- och 50-talet har vi i Skaraborg många bronsskulpturer, ofta mycket naturalistiska avbildningar av nakna barn och kvinnor. De räknas som klassiska verk, men hur ser vi på dem med vår tids ögon?

Från 1960-talet ser vi en ökad abstraktion, mer modernistiska uttryck i skulpturerna. Andra material dyker upp, ofta järn eller stål, även betong blir ett vanligt material. Konsten går från att vara avbildande till att mer gestalta ett uttryck, en känsla eller en form.

(Konst i Skaraborg) OBS att Mariestad inte finns representerat här!

Ovanstående text är en sammanställning från de olika källor som hittas i de redovisade länkarna.

Låt oss stärka kulturens roll i det fortsatta arbetet med Mariestads Vision 2040

Anders Johansson

Publicerad den

Nyhetsbrev januari 2023


Hoppas att ni har fått en fin start på året! Här kommer en påminnelse om kulturdatum att
skriva in i 2023 års kalender.


Kulturcafé med underhållning den 26 januari
Den 26 januari kl. 18.30 är alla välkomna på Kulturcafé. Vi träffas i Trädgårdsskolans café.
Jazzduon Two of a kind underhåller och vi diskuterar kultur i Mariestad.
• Vilka behov finns? Vad saknar vi?
• Kulturbron – en samlingsplats för kultur
Vi bjuder på kaffe och macka.


Årsmöte den 30 mars
Vi träffas i flygeln på residenset den 30 mars kl. 18.30. Dagordning m.m. skickas ut under
februari. Har du ett förslag på hur Kulturalliansen kan förbättras? Skicka gärna in motioner
till årsmötet. Styrelsen behöver förslagen senast den 31 januari.

Dags att ansöka om kulturbidrag hos kommunen
Ni kan ansöka hos kommunen om ekonomiska bidrag för kulturverksamheter. Genom ett
samarbetsavtal med kommunen prioriterar Kulturallians Mariestad bland de
bidragsansökningar som kommer in till kommunen från föreningens medlemmar. Vi lämnar
sedan en prioriterad lista till kommunen. För att ansökan ska kunna behandlas enligt
samarbetsavtalet så behöver den komma in till kommunen senast den 31 mars.
I första hand gäller detta ansökan om bidrag för verksamheter/aktiviteter nästkommande år
(ansökan 2023 bör främst gälla verksamheter/aktiviteter år 2024), men kan även gälla
mindre belopp för tänkta verksamheter innevarande år (2023).
Ansökningen ska skicka till kommunen, med kopia till Kulturalliansens styrelse
(styrelsen@kulturalliansen.se). Läs mer om bidragsansökningar HÄR:

Kulturdag den 1 april
Alla föreningar och kulturutövare i Mariestad är välkomna att presentera sina verksamheter
under ett par timmar den 1 april. Varje förening/utövare får ett eget bord, samt möjlighet
att presentera någonting från scenen. Vi återkommer med exakta tider och plats. Vill du eller
din förening anmäla er redan nu? Hör av er till Lennart Robertsson på lero@lerocustom.com.

Ni hittar alltid den senaste informationen på föreningens hemsida: www.kulturalliansen.se

Kulturalliansens styrelse
Marianne, Jennie, Lennart, Kristin, Hala, Anja och Anders

Publicerad den

Nyhetsbrev december 2022 – God Jul!

Här kommer en julhälsning från Kulturalliansens styrelse. Vi vill tacka alla er medlemmar,
både föreningar och enskilda kulturutövare, som har förgyllt tillvaron med kultur under
2022!


Kulturbron behövs i ett växande Mariestad
Mariestad ska växa och locka inflyttare från när och fjärran. Nu är det hög tid att på allvar
diskutera kulturens roll och betydelse för att locka och skapa den nya staden. Kulturutövare i
Mariestad behöver Kulturbron. Vi vill vara med i planeringen och i föreningen finns många
engagerade och kunniga medlemmar som kan bidra på olika sätt. Under början av nästa år
kommer vi att diskutera vidare med näringsliv, kommunala företrädare och den nyvalda
kultur- och fritidsberedningen.

Kontakta styrelsen om du vill vara med och skapa framtidens Mariestad! Du behövs!

Vad händer första halvan av 2023?
• I slutet av januari planerar vi för ett Kulturcafé med idédiskussion om Kulturbron –
Mariestads nya kulturcentrum. Vi återkommer inom kort med tid och plats.
• Boka den 30 mars klockan 18.30 för årsmötet. Vi återkommer om plats. Motioner
ska skickas till styrelsen senast den 31 januari.
• Boka också den 1 april för kommande Kulturdag på Rotundan, en dag när föreningar
och kulturutövare berättar om sin verksamhet.
Ni hittar alltid den senaste informationen på föreningens hemsida: www.kulturalliansen.se

Kulturalliansens styrelse önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Marianne Jennie Lennart Kristin Hala Anja Anders