Publicerad den

En ny vision – Mariestad 2040

Politikens ambitioner att fortsatt utveckla Mariestad ska nu uppdateras. En framåtsiktande ny vision ska arbetas fram. Det är givetvis Kulturalliansens förhoppning att även kulturen i ett brett perspektiv ska finnas med som en viktig del i den samhällsutvecklingen. Och i ambitionen att fortsätta utveckla hamnområdet finns naturligtvis KAM:s önskemål att omvandla nuvarande brandstation till ett kulturcentrum. Läs mer om ambitionen – Mariestad vision 2040 HÄR.

Publicerad den

Nytt digitaliseringsstöd ska stötta föreningslivet och öka tillgången till kultur

En livesänd konsert på bygdegården eller en bättre webbplats för det lokala fotbollslaget, möjligheterna med det nya digitaliseringsstödet är stora och omfattar allt från fiberanslutning till nya projektorer i samlingslokalen.

Västra Götalandsregionen kulturnämnd har nu 4,8 miljoner att fördela på digitalisering av mötes- och samlingslokaler. Där ingår bland annat möjligheten att ansluta sig till fibernät. Den andra delen omfattar övriga digitaliseringsbehov. Stödet är avsett för hela civilsamhället.

– Målet är att främja nya lösningar, arbetssätt och format inom förenings- och kulturlivet. Ett starkt kulturliv och möjligheter till bildning bidrar till att stärka delaktigheten och tilliten i samhället, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

Läs mer HÄR.

Publicerad den

Experimentellt byggande & Social hållbarhet!

Föreläsning MÅNDAG 17/10 kl.17:00

Trädgårdsskolans aula, Magasingatan 4 i Mariestad. Tre trappor upp.

Om möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap. Lyssna på en föreläsning om hur man genom innovation och utveckling tagit fram nya metoder och lösningar för social hållbarhet, återbruk, demokrati, landsbygdsutveckling och experimentellt byggande. Kan detta vara något för Mariestad?

Anmäl dig här!

Egnahemsfabriken Tjörn samarbetar med flera akademiska institutioner, bland annat Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och Gothenburg Research Institute på Göteborgs Universitet. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggmetoder användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt såsom aktionsforskning och verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

VARMT VÄLKOMNA måndag 17/10 kl.17:00 – arrangemanget är en del av HÅLLBARHETSFESTIVALEN I VÄSTRA GÖTALAND och sker i samarbete mellan Medborgarskolan, Dacapo Mariestad, Viable Cities, Mariestads kommun samt Biosfärskontoret för Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Publicerad den

Var finns de kulturpolitiska visionerna?

Via Kulturallians Mariestads (KAM) hemsida kunde undertecknad i efterhand ta del av kulturpolitiska samtalet som ordnats i Mariestads teater 18 augusti. 

Här följer några egna reflektioner utifrån samtalet:

1. Vikten av samarbete med KAM framhölls, men det var som ”sammanhållande”   av föreningar man i huvudsak såg KAM. Kulturutövare och andra kulturengagerade är ju lika viktiga! Eller?? Och dom fanns knappast med i hela diskussionen!

2. Det betyder att mötet fick en viss slagsida åt det som har varit och föga orienterat mot framtiden, mot det som händer i omvärlden och hur nya strukturer (med samarbete över alla gränser bl a) och nya utmaningar, blir till nya infall i kulturen. Kulturen som en innovativ kraft. Och det som är närmare, batterifabriken, som innebär en delvis ”ny” era med spännande möjligheter för hela kommunen, också inom kulturen!! Och andra krav??

3. Det ”gamla”, bl a kulturarvet, är självfallet viktigt, men måste balanseras. Och varför togs inte generationsskiftesproblematiken i föreningar, generell över hela landet, upp? Och ungdomens syn på organiseringen och på sitt engagemang, sin roll, framöver?

4. Vikten av mötesplatser markerades, men inte så mycket gränsöverskridande mot olika kulturyttringar; Kultur – samhälle, näringsliv, akademi…?? Kulturen integrerad i samhällets utveckling. Visst, kulturen har ett egenvärde.

5. Kulturskolans utveckling framhölls tydligt, och helt rätt. Den är väsentlig.

6. De begränsade ekonomiska resurserna från kommunen till kulturen speglar kanske den ringa förståelsen för kulturens betydelse och vad kultur är?? Intresset sägs vara stort i Sverige för att utveckla nya finansieringslösningar och främja icke-offentlig finansiering av kultur…. i Mariestad??? Kulturpolitiken är ju generellt ingen prioriterad fråga, inte heller inför valet!

7. Intressant att konstatera att fyra av partierna var positiva till ett kulturhus. Kanske KAMs förslag/engagemang och att ha lyft frågan varit pådrivande. Men det sas inte så mycket om innehållet under diskussionen. Saknas de kulturpolitiska visionerna?

Kultursamtalet, som Kulturallians Mariestad arrangerade, kan ju ses som ett avstamp! Vilka slutsatser drar KAMs styrelse? Hur följs diskussionen upp? Vad blir nästa steg? Vilka trådar kan KAM dra i? Och vilka vill hjälpa till att öka förståelsen för och kunskapen om kultur som värdeskapare? Som sagt – var finns de kulturpolitiska visionärerna?

Björn Nordén

Publicerad den

Nyhetsbrev juli 2022

Här kommer en solig uppdatering från Kulturallians Mariestad. Vi ser fram emot en valrörelse med kulturfrågor i fokus och en höst med bland annat kulturdag på Karlsholme! Läs nyhetsbrevet som pdf HÄR.

Kulturstipendiater 2021

På nationaldagen den 6 juni delade Mariestads kommun ut pris till 2021 års kulturstipendiat och ungdomskulturstipendiat. Vi hade äran att, på uppdrag av kommunen, lägga förslag utifrån de nomineringar som inkommit. Varmt grattis till Michael Stävenborg, kulturstipendiat, och Sofia Carlsson, ungdomskulturstipendiat!

Fotograf: Johan Wallerstedt

Kulturpolitiskt samtal den 18 augusti

Den 18 augusti klockan 18.30 har vi bjudit in våra politiska partier till ett kulturpolitiskt samtal på Mariestads teater. Välkommen att ta del av partiernas tankar om kulturens roll och utveckling i vår kommun. Samtalet kommer även att livesändas.

Kulturdag på Rotundan den 8 oktober

Den 8 oktober klockan 10-14 arrangerar vi en Kulturdag på Rotundan, Karlsholme. Vi hoppas att ni vill komma och visa upp er verksamhet och ta del av andras. Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar. Mer information om anmälan kommer i början av augusti.

Ingen medlemsavgift i år

På årsmötet tidigare i år beslutade vi att pausa medlemsavgiften i år, eftersom verksamheten begränsades av pandemin förra året. Tipsa gärna andra föreningar och enskilda kulturutövare om att bli medlemmar, helt gratis!

Vi besöker våra medlemmar

Under året fortsätter vi att besöka våra medlemsföreningar för att höra vad ni har för utmaningar, spännande planer och vilken roll ni tycker att Kulturallians Mariestad bör ha. Ni hittar alltid den senaste informationen på föreningens hemsida: www.kulturalliansen.se

Styrelsen i Kulturallians Mariestad önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!

Publicerad den

Så skapar vi framtidens stadskärna

Stadskärnans normaltillstånd är förändring. Svenska städer har de senaste decennierna varit utsatta för ett hårt omvandlingstryck på grund av konkurrens från e-handel och externa köpcentrum. Utvecklingen har accentuerades under coronapandemin, som drabbade många verksamheter i stadskärnan hårt. När samhället förändras är flexibilitet och kunskap av yttersta vikt. Analys av data och trender är därför en förutsättning för framgångsrik stadsutveckling.  

I början av juli har publicerade Fastighetsägarna i samarbete med HUI rapporten Cityindex: Insikt. Med hjälp av data visar rapporten hur sambanden mellan flöden och kommersiell omsättning faktiskt ser ut. Ur analysen är det möjligt att forma ett antal strategier för ett rikare stadsliv.

Foto: Anders Johansson

Rapporten visar tydligt att en brokig stadskärna med blandade verksamheter och många besöksanledningar genererar både högre omsättning och skapar trivsel och trygghet. För varje ny bransch som etablerar sig i stadskärnan ökar antalet besökare med 1 till 2 procent. Effekten gäller för alla typer av stadskärnor, små såväl som stora. Det finns därför ett egenvärde att försöka ha så stor variation i butiksutbudet som möjligt. När allt fler av de vardagliga inköpen flyttar till nätet blir ett nischat utbud en viktigare del av den fysiska platsens attraktionskraft.

Rapporten pekar också på kulturens roll som tillväxtskapare. Beräkningsmodellerna visar på att det finns stora mervärden i att ha ett rikt kulturutbud i stadskärnan; det skapar nämligen både besöksflöden och ökar omsättningen. Sambandet gäller framför allt för medelstora städer och småstäder. När en ny typ av kulturverksamhet etablerar sig i en medelstor stad eller småstad så ökar omsättningen i genomsnitt med 4,3 procent. Kulturverksamheter bidrar också till sociala värden som gör att människor vill stanna i stadskärnan.

Det är tydligt att icke-kommersiella aktörer har en viktigt rolla att spela i stadskärnan. Exempelvis är utbildningsverksamheter betydelsefulla för stadslivet. Grundskolor, gymnasier, högskolor och förskolor bidrar med flöden som genererar högre omsättning och ökad trygghet.

Varje stadskärna och plats är unik. Det betyder också att förutsättningarna är olika och att alla stadskärnor behöver hitta sin väg framåt för att skapa sitt stadsliv och vara en relevant destination och plats för etablering. Med hjälp av datadrivna insikter blir processen betydligt enklare. Fastighetsägarna förespråkar en lokalt anpassad stadslivspolicy, där kommunen tillsammans med fastighetsägare, handlare och andra aktörer samverkar för att skapa framtiden stadskärna. Stadskärnan är viktig och har stor betydelse för hela kommunens utveckling. Den skapar arbetstillfällen, tillväxt och en känsla av samhörighet. Att den fortsätter utvecklas angår alla invånare i kommunen. Låt oss tillsammans arbeta för att göra den så bra som möjligt.

Alma Ohlin
Ansvarig Näringspolitik
Fastighetsägarna Skaraborg

Publicerad den

Välkommen till Kulturpolitiskt samtal!

Den 18 augusti klockan 18.30 välkomnar vi företrädare från alla politiska partier i kommunfullmäktige till ett kulturpolitiskt samtal på Mariestads teater. Genom samtalet vill vi lyfta kulturen som valfråga:  Hur upplever ni kulturlivet i Mariestad idag? Vilka konkreta åtgärder vill ni vidta för att utveckla kulturlivet i Mariestad under nästa mandatperiod?

Alla är varmt välkomna att komma och lyssna och ställa frågor. Samtalet kommer även att livesändas. Här kan du läsa hela inbjudan till politikerna.