Publicerad den

Var finns de kulturpolitiska visionerna?

Via Kulturallians Mariestads (KAM) hemsida kunde undertecknad i efterhand ta del av kulturpolitiska samtalet som ordnats i Mariestads teater 18 augusti. 

Här följer några egna reflektioner utifrån samtalet:

1. Vikten av samarbete med KAM framhölls, men det var som ”sammanhållande”   av föreningar man i huvudsak såg KAM. Kulturutövare och andra kulturengagerade är ju lika viktiga! Eller?? Och dom fanns knappast med i hela diskussionen!

2. Det betyder att mötet fick en viss slagsida åt det som har varit och föga orienterat mot framtiden, mot det som händer i omvärlden och hur nya strukturer (med samarbete över alla gränser bl a) och nya utmaningar, blir till nya infall i kulturen. Kulturen som en innovativ kraft. Och det som är närmare, batterifabriken, som innebär en delvis ”ny” era med spännande möjligheter för hela kommunen, också inom kulturen!! Och andra krav??

3. Det ”gamla”, bl a kulturarvet, är självfallet viktigt, men måste balanseras. Och varför togs inte generationsskiftesproblematiken i föreningar, generell över hela landet, upp? Och ungdomens syn på organiseringen och på sitt engagemang, sin roll, framöver?

4. Vikten av mötesplatser markerades, men inte så mycket gränsöverskridande mot olika kulturyttringar; Kultur – samhälle, näringsliv, akademi…?? Kulturen integrerad i samhällets utveckling. Visst, kulturen har ett egenvärde.

5. Kulturskolans utveckling framhölls tydligt, och helt rätt. Den är väsentlig.

6. De begränsade ekonomiska resurserna från kommunen till kulturen speglar kanske den ringa förståelsen för kulturens betydelse och vad kultur är?? Intresset sägs vara stort i Sverige för att utveckla nya finansieringslösningar och främja icke-offentlig finansiering av kultur…. i Mariestad??? Kulturpolitiken är ju generellt ingen prioriterad fråga, inte heller inför valet!

7. Intressant att konstatera att fyra av partierna var positiva till ett kulturhus. Kanske KAMs förslag/engagemang och att ha lyft frågan varit pådrivande. Men det sas inte så mycket om innehållet under diskussionen. Saknas de kulturpolitiska visionerna?

Kultursamtalet, som Kulturallians Mariestad arrangerade, kan ju ses som ett avstamp! Vilka slutsatser drar KAMs styrelse? Hur följs diskussionen upp? Vad blir nästa steg? Vilka trådar kan KAM dra i? Och vilka vill hjälpa till att öka förståelsen för och kunskapen om kultur som värdeskapare? Som sagt – var finns de kulturpolitiska visionärerna?

Björn Nordén