Publicerad den

KULTURANALYS 22 – se över den konstnärliga friheten igen!

Regeringen behöver förtydliga relationen mellan de kulturpolitiska målen och kontinuerligt se över den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Regeringen bör också förtydliga vilken infrastruktur som krävs för att säkerställa kulturutbud i hela landet samt prioritera långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med de strukturella problem som synliggjorts i och med coronapandemin. Detta skriver Myndigheten för Kulturanalys i sin lägesbedömning som lämnades till Regeringen 2022-03-01.

Rapporten ger en samlad bild av utvecklingen i relation till de kulturpolitiska målen under perioden 2020–2021 och fokuserar på pandemins konsekvenser för kulturområdets aktörer och deltagandet i kulturlivet, men också på konstens och kulturens frihet. Man menar också bl.a. att tillgången till kulturverksamhet är starkt påverkad av var man bor. Särskilt i landsbygdskommuner är den kulturella infrastrukturen sårbar.

Den nationella kulturpolitikens tre övergripande mål är:

  • Självständighetsmålet (kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund)
  • Delaktighetsmålet (alla ska ha möjlighet att delta)
  • Samhällsmålet (kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling)
Publicerad den

DIGIKULT – Kulturarv och digitalisering!

DIGIKULT är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv och att lägga fokus på praktik och resultat. Dags att anmäla sig till ”DIGIKULT ONLINE 5-7 april 2022”. Arrangeras av: VGR:s Förvaltning för Kulturutveckling, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Länsstyrelserna genom Kulturmiljöforum, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Läs mer HÄR!

Publicerad den

Motivera Ideella – Hur går det till?

Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang? I boken Motivera ideella finns användbar kunskap för föreningsverksamheter om människors behov och drivkrafter. Här finns också belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur ni kan arbeta vidare för att nå era mål. Med rätt stöd och ledarskap kommer de ideella både att stanna och bli fler! Läs mer om boken HÄR!

Publicerad den

Kreativa Aktörer blickar framåt!

Nu summeras Kulturella och kreativa näringar längs Kinnekullebanan, och blickar samtidigt framåt mot projektstarten för Kreativa Aktörer Skaraborg. 
Leaders metod bygger på lokalt ledd utveckling där idéer hos de som bor i vårt område tas tillvara, och på samverkan på flera nivåer och mellan flera aktörer. Vi vill fortsatt möta kreatörer där behoven finns, stötta företagen direkt och ge skjuts åt engagemang där en eller flera aktörer vill komma samman. Läs mer HÄR.
Publicerad den

Kulturting på Kinnekulle 24/11

Under 2021 har ett antal webinarier genomförts anordnade av Mötesplats Kinnekulle tillsammans med bla Kreativa Aktörer Skaraborg.

De tankar, önskningar och förslag som kom fram har sedan på olika sätt analyserats och tagits vidare till en handlingsplan där de vill försäkra sig om att arbetet kommer att fortsätta att ge Kinnekullebygden en identitet av att vara blomstrande källa för kreativitet, konst och kultur.

De hoppas nu att du vill vara med på Kinnekulles första Kulturting för att höra vad de kommit fram till OCH  för att vara med och lägga den sista handen vid vad som ska göra framöver. Ett av de viktigaste önskemålen var att nätverka och lära känna fler – det får du förstås ett gyllene tillfälle att göra här! Anmälan behövs gärna senast 24/11 (för att bla beräkna fikabehovet). Lär mer HÄR

Publicerad den

Kreativa Aktörer Skaraborg – Vad är det?

Kreativa Aktörer Skaraborg är ett projekt ägt av Leader Nordvästra Skaraborg och medfinansieras av Skaraborgs kommunalförbund. Projektet, som pågår till 31 dec 2021,  skapar möten mellan kulturaktörer och erbjuder kurser och evenemang som inspirerar och främjar innovationsanda och entreprenörskap inom Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Flera initiativ annonseras på deras hemsida www.kreativaskaraborg.se. Där kan du även prenumerera på deras nyhetsbrev!

Publicerad den

Vad är grejen med design? – en handbok för nyfikna

Konsulenterna för samtida konst, arkitektur, form och design har i samarbete med Röhsska museet tagit fram handboken: Vad är grejen med design? – en handbok för nyfikna.  Den vänder sig till dig som är nyfiken på området och hur design relaterar till vår omvärld. Vill du redan nu beställa tryckta exemplar kostnadsfritt kan du göra det till och med den 31 oktober.  Boksläpp 9 december 2021. Förhoppningsvis kommer det mer på VG Regionens hemsida i sinom tid.

Beställ boken kostnadsfritt HÄR.