Publicerad den

Verksamhetsplan 2021

Den pågående pandemin har i hög grad förändrat och försvårat verksamheten för KAM, liksom för all annan kulturell verksamhet, under året 2020 och fortsatt år 2021. Det är med ett stort mått av osäkerhet som vi formulerar en verksamhetsplan för 2021.

Hemsidan skall under året utvecklas ytterligare för att bli en självklar informations- och kommunikationskanal för medlemmar och andra kulturengagerade.

Fokus ligger på att efterhand under året genomföra kulturcaféer som fysiska möten.

Utöver detta ska arbetet inriktas på att:

  • Genom aktiva åtgärder öka antalet medlemmar.
  • Skapa god kontakt och dialog med medlemmar, såväl föreningar som enskilda.
  • Fortsatt utveckla dialogen med kommunen (såväl tjänstemän som politiker), enligt samarbetsavtalet.
  • Utöka nätverk, såväl lokalt som regionalt.
  • Planera för genomförande av kulturdag, sannolikt våren 2022.

Mariestad 210417

Jörgen Persson, Ordförande