Publicerad den

Nyhetsbrev Januari 2021

Till alla medlemmar och övriga kulturengagerade.

Kulturallians Mariestad har, liksom alla andra, drabbats på olika sätt av pandemin. De flesta kulturarbetare har haft, och har, en svår tid. Jag vill dock informera om att styrelsen i Kulturallians Mariestad varit aktiva under året.

Vår nya hemsida är lanserad och, även om den är under fortsatt utveckling, så känner jag att den är på väg att bli väldigt bra. Vi är också på väg att lyckas med ambitionen att använda Facebook för kommunikation och information.

Under året har styrelsens arbete blivit stabilt. Samarbetsavtalet med Mariestads kommun har implementerats. Vi har en kontinuerlig dialog med tjänstemännen och vi är på väg att etablera naturliga dialoger med politikerna i kultur- och fritidsberedningen. Kulturalliansen skall vara en naturlig samtalspartner i kulturfrågor. Det är samtidigt viktigt att vi hävdar vårt oberoende. Kulturalliansen har avgivit svar och synpunkter på förslag till nytt kulturpolitiskt program för kommunen.

Rent praktiskt har rutiner för bidragsansökningar hanterats enligt samarbetsavtalet under år 2020. Vi hoppas nu att fler medlemmar skall se möjligheten att ansöka om stöd från Mariestad kommun. Tänk på att dessa ansökningar skall vara inkomma före den 31 mars.

Vi har lärt oss att arbeta med digitala möten – framför allt med Zoom. Detta ger oss naturligtvis viktiga erfarenheter när vi går in i en alltmer digitaliserad värld. Kommande årsmöte kommer att avhållas digitalt. Jag hoppas innerligt att så många medlemmar som möjligt tar chansen att deltaga. Tidpunkten är tisdag 23 mars kl 18.00 via Zoom. Efter att du anmält deltagande skickar vi dig en inloggningslänk.

Under 2020 har vi tyvärr inte kunnat genomföra något vanligt kulturcafé. Idén med kulturcaféer som en mötesplats och möjligheter till dialog med andra kulturintresserade finns kvar. Kanske viktigare än någonsin. Vi har genomfört ett digitalt kulturcafé under 2020 och planerar nästa 10 maj. Jag hoppas att alla kulturintresserade skall uppleva hur viktigt det är att träffas, utbyta erfarenheter och få tips och stimulans från andra. Tanken med kulturcaféerna är att erbjuda en arena för samtal. De är viktigt för oss i styrelsen att ha denna kontakt med er. Det är era synpunkter vi skall föra fram i dialog med kommunen.

Kulturcaféerna ger också möjlighet till inspiration och utveckling via tex stimulerande föreläsare.

Vi hoppas att alla kulturengagerade skall se det som en självklar nödvändighet att vara en del av Kulturallians Mariestad.

Hälsningar   Jörgen Persson/ordförande KAM