Publicerad den

Nyhetsbrev juni 2020

Som förut nämnts planeras nästa kulturcafé ske i Tingssalen 2020-10-01 kl 18.15

Extra föreningsstämma (p g a ändringar i kulturalliansens stadgar) sker i samma lokal kl. 18.00.

Det finns möjligheter för kulturalliansens medlemmar att under coronakrisen kostnadsfritt låna Mariestads teater för t ex webbsändning av konsert och andra arrangemang. Kontakta Martin Hermansson, Mariestads kommun.

Fortsätt läsa Nyhetsbrev juni 2020
Publicerad den

Nyhetsbrev april 2020

På senaste kulturcaféet 2020-01-30 i Tingssalen, Mariestad, togs frågan upp om en gemensam evenemangskalender. Kulturalliansen återkommer om detta. Ambitionen är att hitta en lösning kopplat till alliansens hemsida. Frågan väcktes också hur engagera fler, inte minst ungdomar, i bl a det ideella föreningslivet, en fråga som på allvar måste diskuteras framöver. Nästa kulturcafé planeras ske i Tingssalen 2020-10-01 kl 18.15. Caféet inleds med en inspirationsföreläsning.

Fortsätt läsa Nyhetsbrev april 2020