Publicerad den

Nyhetsbrev April 2021

Den pågående pandemin har i hög grad förändrat och försvårat verksamheten för såväl kulturalliansen som för annan kulturell verksamhet under året 2020 och fortsatt år 2021. Men ”inget ont utan att det för något gott med sig” gäller säkert i det här läget också. Det handlar om att se den ”nya” tiden an, vara öppen för det som händer och dessutom inse möjligheterna.

  1. Kulturalliansens styrelse har nu förstärkts med två ledamöter, Anja Vehkaperä och Jennie Hilli Sjöqvist. Därmed ökas styrelsens bredd på flera sätt.
  2. Vi hoppas att flera medlemmar i alliansen ska upptäcka möjligheterna att söka bidrag från kommunen till kulturella satsningar. Kriterierna för bidrag framgår på hemsidan under fliken ”Om bidrag”.
  3. Intressant för alla kulturengagerade att ta del av är ”Kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023”. Där framgår t ex: ”Kommunerna i Västra Götaland har prioriterat att följande områden ska utvecklas i samverkan: Kulturskola och ungas eget skapande / Bibliotek och läsfrämjande / Kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och platsutveckling / Natur- och kulturarv och kulturmiljö / Gestaltad livsmiljö och offentlig konst / Folkbildning och idrott / Kultur och hälsa”. Dokumentet finns länkat på KAM:s hemsida under fliken ”Välkommen/Dokument”. Där länkas även till dokumentet om av statens styrning av kulturen.
  4. P g a pandemin sker nästa kulturcafé först efter sommaren, då vi hoppas kunna mötas fysiskt. Tänkt digitala café 10 maj blir alltså inte av. Styrelsen kommer senare med mer information.
  5. Hemsidan utvecklas ytterligare för att bli en självklar informations- och kommunikationskanal för medlemmar och andra kulturengagerade.
  6. Dialogen med kommunens politiker och tjänstemän utvecklas, enligt samarbetsavtalet. (Även det finns på KAM:s hemsida)
  7. Förutom tidigare remissvar på kommunens ”Kulturpolitiskt program för Mariestad” har i mars kulturalliansen gett synpunkter på ”Strategi för Agenda 2030 Mariestad”. Läsningen finns på hemsidan.

Styrelsen / Kulturallians Mariestad