Publicerad den

Nyhetsbrev februari 2022

Så har restriktionerna äntligen släppt och vi går mot ljusare tider. Och våren kommer närmare. Förra året kändes ”instängt”, men nu öppnar Kulturalliansen upp och vi kan börja träffas fysiskt och diskutera var vi befinner oss och hur vi ska gå vidare; vad vi vill och kan åstadkomma. Kulturen behövs i vår digitala värld, mer än någonsin. Kulturen behövs för människan! Vi behöver skapa och uppleva konst, musik, teater, litteratur, dans, film, och också design, arkitektur och mode. Kulturarvet och alla ideella föreningar som tagit ansvar för arvet är viktigt för människors gemensamma engagemang och för demokratin. Med kulturen kan vi få andrum i livet och genom kulturen lär vi bättre känna oss själva och andra, väsentligt i dagens samhälle där avstånden mellan människor inom många områden ökar och samarbete framstår som allt viktigare.

  • Nyhetsbrevet sep 2021 gav en återblick på graffitiprojektet på silon 2010 och vi frågade: När kommer nästa djärva kultursatsning i Mariestad? Kanske är det dags nu, och också i hamnområdet! Kulturalliansens styrelse har sett behovet av ett kulturhus i Mariestad och har nu lagt ett förslag ”Kulturbron” till kommunstyrelsen. ”Kulturbron” med tanke på de fyra broarna över Tidan och den skulpturala Torsöbron samt att broar binder ihop, förenar. I framtidens organisering är möten och samarbete avgörande, inte minst för att skapa kreativa förutsättningar för nytänk och innovationer. Läs mer här. Läs även mer på Kulturallians Mariestads hemsida www.kulturalliansen.se    
Idéskiss! ”Kulturbron” i den ombyggda brandstationen
  •  Kulturalliansens årsmöte sker 2022-03-17 kl 18 i aulan på Maria Nova, Mariestad. Kallelse skickas till medlemmarna.
  • Nästa kulturcafé sker 2022-04-21 kl 18 på Biblioteket, Mariestad. Inbjudan kommer.
  • Kulturalliansen hade planer på att genomföra KULTURDAGEN 2022 i mars, men flyttar den till 2022-10-08 i Rotundan för att förberedelserna ska ges nödvändig tid. Kulturdagen är en aktiv mötesplats för medlemmar, kulturskapare och andra kulturengagerade. Det är en heldag, med bl a möjligheter för deltagarna att presentera sina verksamheter. Vi återkommer senare.
  • Kulturalliansens styrelseledamöter har under första kvartalet påbörjat besök hos medlemsföreningarna för att diskutera läget och framtiden, hitta samarbeten och få reda på önskemål och förväntningar på alliansens styrelse. När alla besöken gjorts ges feedback till föreningarna.
  • Kulturalliansen har i samarbetet med Kultur- och fritidsberedningen fått uppdraget att föreslå kandidater till kultur- och ungdomskulturstipendiet.
  • Vi hoppas att fler medlemmar i Kulturalliansen upptäcker möjligheterna att söka bidrag från kommunen till kulturella satsningar. Ansökan ska vara inne senast 2022-03-31 för satsningar 2023. Kriterierna för bidrag framgår av hemsidan kulturalliansen.se under fliken ”Om bidrag”
  • Nu planeras en skatepark och pumptrackbana i Mariestad! Självklart ska det vara efter ungdomens mått, men kan anläggningen också kombineras med estetiska kvaliteter, så får den attraktionskraft som ett skulpturalt verk även när anläggningen inte är ”i liv”. Och förhöjer därmed områdets värde. Och med belysning på ett kreativt sätt.
  •  Vad som händer och mycket annat finns om sagt att läsa om på www.kulturalliansen.se, en hemsida som är under ständig utveckling.

Styrelsen

KULTURALLIANS MARIESTAD